Event Halloween 2015 – Lord Drakul

Nazwa Punkty Zdrowia Uszkodzenia Celność Atrybuty
Lord Drakul 999 111-333 77% Pierwszy Atak
Uszkodzenia Obszarowe

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.