Event Piłkarski 2020 – Kalendarz Eventowy


Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Drzwi przygody
Ilość: 5
Opis: Mogą zostać otwarte w dowolnym momencie za darmo, gdy została osiągnięta odpowiednią data.
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Jedna z letnich przygód eventowych.
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1
2 20 12
3 20 250 13 20 100 lub 250
4 14 50 7x lub 4x lub 2x
5 20 500 15 20 3x
6 50 lub lub 16
7 20 1.000 17 20 3x
8 18 50 1.500 lub 1.500 lub 500
9 20 3x 19 20 3x
10 50 3x lub 3x lub 3x 20 20 500 lub 500 lub 500
11 20 3x 21 50 lub lub


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.