Event Świąteczny 2014 – Prezenty z Poszukiwań Skarbów

30% 50% 20%
Krótkie Poszukiwanie Skarbów 0 5 30
Średnie Poszukiwanie Skarbów 0 10 15
Długie Poszukiwanie Skarbów 0 15 25
Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów 0 20 35


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.