Event Świąteczny 2015 – Kwatermistrz Mikołaj

Podróżuje na przygodę dwie minuty.
Wraca z przygody 1.5 godziny.
Może pomieścić 1.000 jednostek wojskowych
Nie może walczyć.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.