Event Świąteczny 2018 – Prezenty z Poszukiwania Skarbu

80% 20%
Krótkie Poszukiwanie Skarbów 2 3
Średnie Poszukiwanie Skarbów 4 7
Długie Poszukiwanie Skarbów 8 14
Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów 16 28
Przedłużone Poszukiwanie Skarbów 24 40