Event Walentynkowy 2020 – Kalendarz Eventowy


Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 20 8 20 25
2 20 9 50 7x lub 5x lub 5x
3 20 3x 10 20 3x
4 20 3x 11 50 2x lub lub
5 50 lub lub 12 20 +1.000
6 20 250 13 50 600 lub 400 lub 200
7 50 1.000 lub 700 lub 500 14 20 5x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.