Event Wielkanocny 2015 – Budynki Na Poziom 6

Nazwa Piec do wytopu żelaza Miecznik (żelazo) Kopalnia żelaza
Wygląd
Koszt Ulepszenia 300
1.000
300
1.000
50
Czas Ulepszania 7 dni 7 dni 10 minut
Produkcja 24 + 36 = 6 12 + 48 = 6 6
Czas Produkcji 12 min 12 min 6 min

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.