Osiągnięcia – Na Końskim Grzbiecie

Na Końskim Grzbiecie – 290 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Ostra Jazda Ukończ „Na Końskim Grzbiecie” w mniej niż 8 godzin
Cwał Ukończ „Na Końskim Grzbiecie” w mniej niż 2 godziny 150
Lepsi Jeźdźcy Ukończ „Na Końskim Grzbiecie” bez straty konnych
Dłuższe Kolce Ukończ „Na Końskim Grzbiecie” tracąc mniej niż 400 rekrutów

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.