Ładowanie…

Geolog

Geologa wykorzystujemy do znajdowania nowych złóż kamienia, marmuru, miedzi, żelaza, węgla i złota. Każda kopalnia czy kamieniołom ma ograniczoną liczbę surowca, dlatego po jej wyeksploatowaniu należy ponownie ją odkryć.


Koszt pierwszego: 100
Koszt drugiego: 300
Koszt trzeciego: 600

Możemy też kupić Geologa za 300 u Kupca

Czas Poszukiwań:

2 minuty 5 minut 30 minut
1 godzina 4 godziny 4 godziny
4 godziny 4 godziny 4 godziny

Geolog posiada szereg umiejętności, które możemy rozwijać poprzez odpowiednie dodawanie książek, produkowanych u introligatora

Miejsca złóż na mapie