Dokładny Geolog

Wygląd Nazwa Jak Zdobyć Geologa Dodatkowe Cechy Koszt
Dokładny Geolog Dostępny podczas Eventu Urodzinowego Poszukuje złóż trzy razy dłużej, ale złoża, które znajduje są także trzy razy większe

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.