Fantastyczny Klej Cukrowy

od poziomu 7


Pochodzenie: Cukiernik 500
100
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas produkcji Introligatora o 3x

Czas Działania 16:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.