Łyk z Czajnika

od poziomu ?


Pochodzenie: Dom Władyki 15 + 14 + 10 + 8
Cudowna Paczka (100%)
Handel: TAK
Efekt: Przyśpiesza przyrost ludności o 300%

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.