Mikstura Słabego Punktu

od poziomu 45


Pochodzenie: Kupiec: Epickie Przedmioty 180
Event Sezon Wypraw 395 (max 20)
Rocznicowa Paczka Premium 2 (100%)
Paczka Wyprawy I (100%)
Paczka Wyprawy II (100%)
Paczka Wyprawy III (100%)
Paczka Bożonarodzeniowa Premium (100%)
Paczka Wojskowa (100%)
Paczka Szamana (100%)
Paczka Specjalistów (100%)
Letnia Paczka II (100%)
Letnia Paczka III (100%)
Powietrzna Paczka (100%)
Handel: NIE
Efekt: Niszczy losowo wybrany typ jednostki.
Można używać wiele razy na danym obozowisku
Czas Działania: Natychmiast


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.