Platynowe Podkowy

od poziomu 50


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 1.200 + 400
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 995
Event Świąteczny 2020 180
Event Świąteczny 2019 180
Event Świąteczny 2018 180
Event Świąteczny 2017 180
Event Halloween 2020 825
Event Halloween 2019 825
Event Halloween 2018 825
Event Halloween 2017 825
Handel: TAK
Efekt: Dodaje 20% prędkości poruszania się wszystkim generałom na przygodzie

Czas Działania 04:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 04:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 04:00 godziny


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.