Pożywna Kanapka

od poziomu 16


Pochodzenie: Magazyn Prowiantu 20 + 40
Poszukiwanie Artefaktu (12.12%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 2x

Czas Działania 02:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 03:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 03:18 godziny


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.