Ładowanie…

W Mieście Zjawił Się Celebryta

od poziomu 26


Pochodzenie: Event Wielkanocny 2016


Opis Zwiększa przyrost naturalny osadników o 400%.
Czas Działania 12:00 godzin
Czas działania premii od przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


Handel: TAK