Ładowanie…

Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + MSW z Oblężnikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2.044 Konny Zbrojny [-2.044]
 • 1.563 Rycerz [-1.563]
 • 28 Arkebuzer [-28]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 200 Oblężnik
 • 1.956 Konny Zbrojny [-1.956]
 • 1.479 Rycerz [-1.479]
 • 28 Arkebuzer [-28]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 200 Oblężnik
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 18, musimy wysłać Generała na obóz 19. Generał zostanie przechwycony przez obóz 18. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 41, musimy wysłać Generała na obóz 42. Generał zostanie przechwycony przez obóz 41. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala 82 Konny Zbrojny, 188 Oblężnik [straty: 82KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala 31 Konny Zbrojny, 239 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman,
70 Żeglarz Konny
1 fala 19 Konny Zbrojny, 251 Rycerz [straty: 19KZ, 67R]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer,
Kapitan
1 fala 70 Arkebuzer w Zbroi, 200 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala 42 Konny Zbrojny, 228 Rycerz [straty: 42KZ, 90R]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz,
120 Żeglarz Konny
1 fala 55 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 95 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik [straty: 86KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman,
80 Żeglarz Konny
1 fala 21 Konny Zbrojny, 200 Rycerz, 49 Oblężnik [straty: 21KZ, 60R]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz,
160 Żeglarz Konny
1 fala 50 Konny Zbrojny, 130 Konny Arkebuzer, 90 Oblężnik [straty: 50KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik [straty: 86KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer,
100 Żeglarz Konny
1 fala 27 Konny Zbrojny, 243 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz,
100 Bosman, 100 Żeglarz Konny,
Sternik
1 fala 50 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 160 Oblężnik [straty: 50KZ, 60R]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala 43 Konny Zbrojny, 227 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G2 15 130 Bosman, 130 Żeglarz 1 fala 10 Konny Zbrojny, 210 Rycerz, 50 Oblężnik [straty: 10KZ, 78R]
G2 16 80 Doświadczony Żeglarz,
80 Bosman, 90 Żeglarz Konny
1 fala 36 Konny Zbrojny, 48 Rycerz, 186 Oblężnik [straty: 36KZ, 48R]
G2 17 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny,
Kapitan
1 fala 40 Konny Zbrojny, 68 Arkebuzer w Zbroi, 162 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz,
100 Podoficer, 70 Żeglarz Konny
1 fala 33 Konny Zbrojny, 84 Rycerz, 153 Oblężnik [straty: 33KZ, 84R]
G2 19 150 Doświadczony Żeglarz,
100 Bosman, Buntownik
1 fala 63 Konny Zbrojny, 118 Rycerz, 89 Oblężnik [straty: 63KZ, 118R]
G3 20 150 Doświadczony Żeglarz,
110 Żeglarz Konny
1 fala 58 Konny Zbrojny, 110 Arkebuzer w Zbroi, 102 Konny Arkebuzer [straty: 58KZ]
G3 21 100 Doświadczony Żeglarz,
50 Podoficer, 100 Żeglarz Konny,
Kapitan
1 fala 106 Konny Zbrojny, 56 Rycerz, 108 Oblężnik [straty: 106KZ, 56R]
G3 22 100 Podoficer, 100 Bosman,
70 Żeglarz Konny
1 fala 19 Konny Zbrojny, 251 Rycerz [straty: 19KZ, 103R]
G3 23 70 Żeglarz, 70 Bosman,
90 Żeglarz Konny
1 fala 24 Konny Zbrojny, 246 Rycerz [straty: 24KZ, 82R]
G3 24 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G3 25 100 Żeglarz, 100 Kanonier,
70 Żeglarz Konny
1 fala 24 Konny Zbrojny, 246 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G3 26 120 Doświadczony Żeglarz,
120 Podoficer
1 fala 17 Konny Zbrojny, 101 Rycerz, 152 Oblężnik [straty: 17KZ, 101R]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz,
70 Podoficer
1 fala 36 Konny Zbrojny, 117 Rycerz, 117 Oblężnik [straty: 36KZ, 117R]
G3 28 100 Doświadczony Żeglarz,
150 Żeglarz Konny, Kapitan
1 fala 104 Konny Zbrojny, 166 Arkebuzer w Zbroi [straty: 104KZ]
G3 29 70 Podofcier, 200 Kanonier 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 30 100 Doświadczony Żeglarz,
120 Żeglarz Konny, Sternik
1 fala 65 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 85 Konny Arkebuzer [straty: 65KZ]
G4 31 90 Doświadczony Żeglarz,
90 Podoficer, 90 Żeglarz Konny
1 fala 36 Konny Zbrojny, 76 Rycerz, 158 Oblęznik [straty: 36KZ, 76R]
G4 32 270 Kanonier 1 fala 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G4 33 20 Doświadczony Żeglarz,
250 Żeglarz Konny, Kapitan
1 fala 99 Konny Zbrojny, 50 Konny Arkebuzer, 121 Oblężnik [straty: 99KZ]
G4 34 70 Żeglarz, 90 Podoficer,
70 Żeglarz Konny
1 fala 19 Konny Zbrojny, 251 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz,
120 Żeglarz Konny, Sternik
1 fala 70 Konny Zbrojny, 200 Oblężnik [straty: 70KZ]
G4 36 200 Doświadczony Żeglarz,
20 Podoficer, 50 Kanonier
1 fala 36 Konny Zbrojny, 28 Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi, 136 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ, 28A]
G4 37 200 Żeglarz Konny, 2 Sternik 1 fala 100 Konny Zbrojny, 170 Oblężnik [straty: 100KZ]
G4 38 100 Doświadczony Żeglarz,
80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny
1 fala 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 166 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G4 39 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 40 270 Żeglarz Konny 1 fala 72 Konny Zbrojny, 198 Konny Arkebuzer [straty: 72KZ]
G4 41 50 Doświadczony Żeglarz,
150 Podoficer, 50 Żeglarz Konny
1 fala 14 Konny Zbrojny, 256 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G4 42 270 Doświadczony Żeglarz,
Buntownik
1 fala 109 Konny Zbrojny, 161 Oblężnik [straty: 109KZ]
G5 43 250 Bosman, Kapitan,
Wielka Armata
1 fala (MSW) 110 Konny Arkebuzer
2 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 110KA]
G5 44 250 Podoficer, Sternik,
Wielka Armata
1 fala (270) 260 Rycerz
2 fala (270) 12 Konny Zbrojny, 258 Arkebuzer w Zbroi [straty: 260R, 12KZ]
G5 45 250 Doświadczony Żeglarz,
20 Żeglarz Konny
1 fala 43 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 207 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G5 46 200 Doświadczony Żeglarz
70 Żeglarz
1 fala 23 Konny Zbrojny, 247 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G5 47 250 Kanonier, Informator 1 fala (MSW) 95 Rycerz
2 fala (270) 108 Konny Zbrojny, 162 Arkebuzer w Zbroi [straty: 108KZ, 95R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 7Obóz 18

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 19, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 18), zaraz po nim
z W (1 fala 63 Konny Zbrojny, 118 Rycerz, 89 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 19.