Ładowanie…

Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + Anslem + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja I


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • Grad Strzał
  • 220 Konny [-220]
  • 1.108 Konny Zbrojny [-1.108]
  • 405 Rycerz [-405]
  • 56 Arkebuzer [-56]
  • 270 Arkebuzer w Zbroi
  • 310 Konny Arkebuzer [-40]
  • 174 Oblężnik


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (ANS) 150 Konny Zbrojny [straty: 43KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (ANS) 28 Konny Zbrojny, 21 Rycerz, 101 Oblężnik [straty: 28KZ, 21R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz,
120 Bosman
1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 174 Oblężnik [straty: 24KZ, 72R]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer,
Buntownik
1 fala (270) 80 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz,
160 Kanonier
1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz,
200 Żeglarz Konny, Sternik
1 fala (ANS) 72 Konny Zbrojny, 78 Oblężnik [straty: 72KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz,
40 Podoficer, 30 Kanonier
1 fala (270) 42 Konny Zbrojny, 56 Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ, 56A]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (270) 14 Konny Zbrojny, 256 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik,
Sternik
1 fala (ANS) 59 Konny Zbrojny, 91 Arkebuzer w Zbroi [straty: 59KZ]
G2 12 100 Doświadczony Żeglarz,
80 Żeglarz Konny, 80 Bosman
1 fala (ANS) 32 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 75 Oblężnik [straty: 32KZ, 43R]
G2 13 200 Doświadczony Żeglarz,
70 Bosman
1 fala (ANS) 33 Konny Zbrojny, 42 Rycerz, 75 Oblężnik [straty: 33KZ, 42R]
G2 14 30 Doświadczony Żeglarz,
40 Bosman, 100 Żeglarz Konny,
100 Kanonier
1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 242 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ, 40KA]
G2 15 100 Doświadczony Żeglarz,
100 Żeglarz, 2 Buntownik
1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ]
G2 16 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny,
90 Bosman
1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 196 Rycerz, 50 Oblężnik [straty: 24KZ, 54R]
G2 17 90 Doświadczony Żeglarz,
90 Żeglarz Konny, 90 Bosman
1 fala (ANS) 33 Konny Zbrojny, 49 Rycerz, 68 Oblężnik [straty: 33KZ, 49R]
G2 18 270 Bosman 1 fala (ANS) 150 Konny Zbrojny [straty: 43KZ]
G2 19 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny,
70 Kanonier
1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 201 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G2 20 180 Doświadczony Żeglarz,
Sternik, Kapitan
1 fala (270) 85 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 85KZ]
G2 21 220 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny
1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 22 50 Doświadczony Żeglarz,
70 Żeglarz Konny, 150 Bosman
1 fala (ANS) 13 Konny Zbrojny, 48 Rycerz, 89 Oblężnik [straty: 13KZ, 48R]
G2 23 220 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny
1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 24 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny,
70 Bosman
1 fala (ANS) 34 Konny Zbrojny, 36 Rycerz, 80 Oblężnik [straty: 34KZ, 36R]
G2 25 190 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer
1 fala (ANS) 44 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 66 Oblężnik [straty: 44KZ, 40R]
G2 26 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G2 27 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 28 200 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny, Buntownik,
Kapitan
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 121 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi [straty: 121KZ, 220K]
G2 29 4 Zrzędliwy Strażnik,
4 Szalony Strażnik
1 fala Grad Strzał [straty: 0]