Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + Mikołajowa + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 2x
 • Grad Strzał
 • 290 Łucznik [-290]
 • 220 Konny [-220]
 • 2.710 Konny Zbrojny [-2.710]
 • 557 Rycerz [-557]
 • 285 Arkebuzer w Zbroi
 • 325 Konny Arkebuzer [-40]
 • 208 Oblężnik
 • 2x 2x 3x
 • Grad Strzał
 • 290 Łucznik [-290]
 • 220 Konny [-220]
 • 2.617 Konny Zbrojny [-2.617]
 • 534 Rycerz [-534]
 • 285 Arkebuzer w Zbroi
 • 285 Konny Arkebuzer
 • 208 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 MIK NUS VAR ANS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3 Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (ANS) 165 Konny Zbrojny [straty: 37KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (ANS) 28 Konny Zbrojny, 21 Rycerz, 116 Oblężnik [straty: 28KZ, 21R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (VAR) 68 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 68KZ]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (270) 60 Konny Zbrojny, 225 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (270) 10 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 115 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 41 Konny Zbrojny, 124 Oblężnik [straty: 41KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (VAR) 57 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 68 Konny Arkebuzer [straty: 57KZ]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (ANS) 48 Konny Zbrojny, 117 Arkebuzer w Zbroi [straty: 48KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 174 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (VAR) 78 Konny Zbrojny, 117 Oblężnik [straty: 78KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (ANS) 20 Konny Zbrojny, 26 Rycerz, 119 Oblężnik [straty: 20KZ, 26R]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (ANS) 25 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 105 Oblężnik [straty: 25KZ, 35R]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 257 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ, 40KA]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (270) 90 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 90KZ]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (VAR) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (ANS) 21 Konny Zbrojny, 28 Rycerz, 116 Oblężnik [straty: 21KZ, 28R]
G3 20 270 Bosman 1 fala (ANS) 165 Konny Zbrojny [straty: 37KZ]
G3 21 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier 1 fala (270) 14 Konny Zbrojny, 271 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G3 22 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (270) 45 Konny Zbrojny, 240 Arkebuzer w Zbroi [straty: 45KZ]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 199 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G3 24 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (VAR) 52 Konny Zbrojny, 143 Oblężnik [straty: 52KZ]
G3 25 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (270) 31 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 184 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G3 26 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 199 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G3 27 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan 1 fala (270) 111 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 131 Oblężnik [straty: 111KZ, 43R]
G4 28 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (VAR) 37 Konny Zbrojny, 158 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]
G4 29 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (ANS) 35 Konny Zbrojny, 26 Rycerz, 104 Oblężnik [straty: 35KZ, 26R]
G4 30 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 137 Konny Zbrojny, 148 Arkebuzer w Zbroi [straty: 137KZ]
G4 31 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 32 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 33 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G4 34 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan 1 fala (270) 104 Konny Zbrojny, 181 Arkebuzer w Zbroi [straty: 104KZ]
G4 35 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman 1 fala (VAR) 51 Konny Zbrojny, 144 Oblężnik [straty: 51KZ]
G4 36 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 266 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G4 37 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik 1 fala (270) 77 Konny Zbrojny, 208 Oblężnik [straty: 77KZ]
G5 38 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (VAR) 47 Konny Zbrojny, 148 Oblężnik [straty: 47KZ]
G5 39 180 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer 1 fala (NUS) 125 Łucznik
2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 277 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ, 125Ł]
G5 40 150 Kanonier, 3 Kapitan 1 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G5 41 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman 1 fala (ANS) 29 Konny Zbrojny, 23 Rycerz, 113 Oblężnik [straty: 29KZ, 23R]
G5 42 180 Bosman, 90 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (270) 89 Konny Zbrojny, 107 Rycerz, 89 Oblężnik [straty: 89KZ, 107R]
G5 43 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 258 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G5 44 270 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 45 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman 1 fala (VAR) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G5 46 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Bosman 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (VAR) 19 Konny Zbrojny, 115 Arkebuzer w Zbroi, 61 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ, 220K]
G5 47 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 123 Konny Zbrojny, 162 Oblężnik [straty: 123KZ]
G5 48 70 Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 49 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 38KZ]
G5 50 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 277 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ]
G5 51 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 59 Konny Zbrojny, 226 Arkebuzer w Zbroi [straty: 59KZ]
G6 52 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (VAR) 47 Konny Zbrojny, 148 Oblężnik [straty: 47KZ]
G6 53 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 2 Buntownik, Sternik 1 fala (270) 80 Konny Zbrojny, 40 Arkebuzer w Zbroi, 165 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G6 54 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NUS) 165 Łucznik
2 fala (270) 10 Konny Zbrojny, 275 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ, 165Ł]
G6 55 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 38KZ]
G6 56 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 185 Oblężnik [straty: 40KZ, 60R]
G6 57 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik 1 fala (270) 104 Konny Zbrojny, 18 Rycerz, 163 Oblężnik [straty: 104KZ, 18R]
G6 58 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (VAR) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G6 59 270 Żeglarz 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G6 60 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik 1 fala (MSW) 135 Rycerz
2 fala (270) 22 Konny Zbrojny, 263 Arkebuzer w Zbroi [straty: 135R, 22KZ]
G7 61 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer 1 fala (270) 49 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 201 Oblężnik [straty: 49KZ, 35R]
G7 62 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 266 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G7 63 270 Żeglarz 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G7 64 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik 1 fala (270) 126 Konny Zbrojny, 159 Arkebuzer w Zbroi [straty: 126KZ]
G7 65 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (ANS) 165 Konny Zbrojny [straty: 46KZ]
G7 66 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (270) 83 Konny Zbrojny, 202 Konny Arkebuzer [straty: 83KZ]
G7 67 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 16Obóz 26Obóz 41

Z Ga (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 90 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 17.

Z Gb (175 Konny Zbrojny + 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 111 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 131 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 27.

Z Gc oraz Gd (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generałów na obóz 41, zaraz po nich
z W (1 fala (270) 89 Konny Zbrojny, 107 Rycerz, 89 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 42.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.