Ali Baba i Trzeci Złodziej – DB + MGG + MSW (Thenewlords)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x
  • 155 Rekrut [-155]
  • 1.100 Konny Zbrojny [-996]
  • 1.100 Rycerz [-776]
  • 350 Konny Arkebuzer
  • 200 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DB MGG MSW
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Generał DB jest bardzo przydatny podczas eventów z podwójnym lub potrójnym EXP przez ubijanie wszytkich obozów z numerami i literami.
Litera A jest opcjonalna ale dostaniesz mniej EXP na koniec.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Zwadźca, 70 Łucznik Konny 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 55R]
G1 2 70 Jeździec, 70 Zwadźca 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 135 Rycerz [straty: 25KZ]
G1 3 60 Jeździec, 60 Wydmowy Strzelec, 60 Kamienne Działo 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 135 Rycerz [straty: 21KZ]
G1 A 70 Zwadźca, 70 Szermierz, 70 Pustynny Strzelec 1 fala (MGG) 30 Rekrut
2 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 30Re, 13KZ]
G1 4 120 Jeździec, Pobliźniony Rozbójnik 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 43KZ]
G1 5 90 Jeździec, 80 Łucznik Konny 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 66KZ]
G1 6 50 Kamienne Działo, 90 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (DB) 10 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G1 7 60 Szermierz, 60 Wydmowy Strzelec, 60 Kamienne Działo 1 fala (MGG) 50 Rekrut
2 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 50Re, 12KZ]
G2 8 80 Łucznik Konny, 80 Kamienne Działo 1 fala (DB) 10 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 7KZ, 64R]
G2 9 50 Łucznik Konny, 50 Zwadźca, 50 Kamienne Działo 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 51R]
G2 10 70 Łucznik Konny, 70 Kamienne Działo, Chciwy Rozbójnik 1 fala (MSW) 10 Rekrut
2 fala (DB) 120 Konny Zbrojny, 55 Rycerz [straty: 10Re, 46KZ, 55R]
G2 11 80 Zwadźca, 70 Wydmowy Strzelec, 70 Jeździec 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G2 12 70 Mistrz Miecza, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 145KZ]
G2 13 50 Szermierz, 50 Pustynny Strzelec, Kamienny Robak 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 80KZ]
G3 14 90 Lis, 90 Wilk 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 45R]
G3 15 120 Przywódca Watahy, 80 Niedźwiedź 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 16 100 Niedźwiedź, 90 Gigant 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G3 17 80 Przywódca Watahy, 80 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (MGG) 30 Rekrut
2 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 30Re]
G3 18 90 Przywódca Watahy, 80 Dzik 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 19 100 Lis, 100 Gigant 1 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 14KZ, 48R]
G3 20 80 Lis, 100 Dzik, Wielki Niedźwiedź 1 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 12KZ, 38R]
G4 21 90 Niedźwiedź, 90 Lis 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 76R]
G4 22 90 Wilk, 90 Gigant 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 23 60 Lis, 60 Wilk, 60 Gigant 1 fala (DB) 10 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 2KZ, 28R]
G4 24 80 Przywódca Watahy, 80 Dzik 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 25 100 Niedźwiedź, 80 Lis 1 fala (MGG) 35 Rekrut
2 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 35Re]
G4 26 80 Przywódca Watahy, 80 Lis, Rozwścieczony Dzik 1 fala (DB) 60 Rycerz, 115 Oblężnik [straty: 57R]
G4 27 100 Lis, 100 Dzik, Olbrzymi Nietoperz 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 50 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 34KZ, 47R]
G5 28 10 Wydmowy Strzelec, 90 Jeździec, 80 Kamienne Działo 1 fala (DB) 35 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G5 29 70 Jeździec, 70 Zwadźca, 70 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 145 Rycerz [straty: 26KZ, 72R]
G5 30 50 Łucznik Konny, 40 Szermierz, 40 Kamienne Działo 1 fala (DB) 50 Konny Zbrojny, 125 Rycerz [straty: 50KZ, 80R]
G5 31 80 Szermierz, 80 Jeździec 1 fala (DB) 100 Konny Zbrojny, 75 Konny Arkebuzer [straty: 91KZ]
G5 32 90 Wydmowy Strzelec, 90 Kamienne Działo, Nadęty Rozbójnik 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G5 33 50 Wydmowy Strzelec, 70 Kamienne Działo, 70 Łucznik Konny 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 60R]
G5 34 50 Jeździec, 50 Szermierz, 60 Łucznik Konny 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 100KZ]
G5 35 60 Jeździec, 60 Zwadźca, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 25 Konny Zbrojny, 150 MKonny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G5 36 40 Mistrz Miecza, Podstępny Rozbójnik, Głupi Rozbójnik 1 fala (DB) 70 Konny Zbrojny, 105 Konny Arkebuzer [straty: 70KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.