Ładowanie…

Zdradzony Mały Krawiec – Generał 250 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x 15x
 • 3.316 Rekrut [-3.316]
 • 1.323 Ochotnik [-1.323]
 • 270 Konny [-20]
 • 1.812 Łucznik [-1.812]
 • 750 Wyborny Łucznik [-750]
 • 250 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 164 Puszkarz
 • 4x 4x 9x
 • 2.607 Rekrut [-2.607]
 • 1.097 Ochotnik [-1.097]
 • 270 Konny [-20]
 • 1.212 Łucznik [-1.212]
 • 750 Wyborny Łucznik [-750]
 • 250 Kusznik
 • 306 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6, Generał zostanie przechwycony przez obóz 4, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26, po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala (250) 181 Rekrut, 69 Puszkarz [straty 181R]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (250) 182 Łucznik, 68 Puszkarz [straty 182Ł]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 144 Rekrut, 106 Puszkarz [straty 144R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (250) 138 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 160Ł, 138R]
G1 5 180 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 104 Rekrut, 146 Puszkarz [straty 200Ł, 104R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 70 Łucznik + 150 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 113 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty 70Ł, 150WŁ, 113 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 12 Rekrut, 208 Konny [straty 212R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (250) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Puszkarz [straty 85R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 47 Puszkarz [straty 132R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty 105 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala (250) 138 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Kusznik [straty 138 Och]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 144 Rekrut, 106 Konny [straty 344R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala (250) 178 Rekrut, 72 Puszkarz [straty 178R]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 165 Rekrut, 85 Puszkarz [straty 165R, 200Ł]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 74 Ochotnik, 176 Kusznik [straty 200Ł, 74 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (250) 110 Rekrut, 140 Puszkarz [straty 110R]
G4 17 200 Oprych 1 fala (250) 118 Ochotnik, 132 Puszkarz [straty 118 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala (250) 250 Rekrut [straty 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Puszkarz [straty 114R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 115 Rekrut, 135 Puszkarz [straty 115R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala (250) 134 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty 134 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty 220R, 200WŁ, 100 Och]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala (250) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty 147R]
G5 24 100 Gigant 1 fala (250) 250 Kusznik [straty 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 130 Rekrut, 120 Puszkarz [straty 200Ł, 130R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 98 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty 200Ł, 98 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (250) 108 Rekrut, 142 Puszkarz [straty 108R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 160 Rekrut, 20 Konny
2 fala (250) 96 Ochotnik, 154 Puszkarz [straty 160R, 20K, 96 Och]
G6 29 230 Oprych 1 fala (250) 155 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty 155 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 53 Rekrut, 145 Konny, 1 Elitarny żołnierz, 51 Puszkarz [straty 200WŁ, 53R]
G6 31 280 Łowca 1 fala (200) 86 Rekrut
2 fala (250) 250 Konny [straty 86R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 92 Ochotnik, 80 Konny, 78 Puszkarz [straty 200Ł, 92 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 130 Rekrut
4 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty 350R, 200WŁ, 100 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 5Obóz 8 i 9Obóz 14Obóz 20 i 21Obóz 27Obóz 32

Z Ga (191 Elitarny Żołnierz + 1 Kusznik + 8 Puszkarz), wysyłamy Generała na obóz 5, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie,
z G1 (1 fala (MSW) 70 Łucznik, 150 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 113 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza i Weterana na obóz 6.

Z Gb (105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (115 Konny + 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 74 Ochotnik, 176 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 15.

Z Ge (2 Ochotnik + 15 Konny + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gf (18 Konny + 176 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G4.1 (1 fala (MSW) 220 Rekrut),
z G4.2 (2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (3 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Weterana na obóz 22
Weterana wysyłamy około 10 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 160 Rekrut, 20 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 96 Ochotnik, 154 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 220 Rekrut),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik),
z G6.3 (3 fala (200) 130 Rekrut), oraz
z W (4 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz) wysyłamy, Generałów i Weterana na obóz 33.
Weterana wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.