Ładowanie…

Zdradzony Mały Krawiec – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 17x
 • 2.993 Rekrut [-2.993]
 • 1.289 Ochotnik [-1.289]
 • 465 Konny [-320]
 • 1.700 Łucznik [-1.700]
 • 700 Wyborny Łucznik [-700]
 • 270 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 185 Puszkarz
 • 8x 8x
 • 2.139 Rekrut [-2.139]
 • 1.115 Ochotnik [-1.115]
 • 465 Konny [-320]
 • 1.450 Łucznik [-1.450]
 • 600 Wyborny Łucznik [-600]
 • 270 Kusznik
 • 306 Elitarny Żołnierz
 • 185 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6, Generał zostanie przechwycony przez obóz 4, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26, po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala 135 Rekrut, 135 Puszkarz [straty 135R]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 145R]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 144 Rekrut, 126 Puszkarz [straty 144R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 121 Rekrut, 149 Puszkarz [straty 200Ł, 121R]
G1 5 180 Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 102 Rekrut, 168 Puszkarz [straty 200Ł, 102R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala 100 Łucznik, 100 Wyborny Łucznik
2 fala 137 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty 100Ł, 100WŁ, 137 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 15 Rekrut, 255 Konny [straty 215R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 87 Rekrut, 183 Puszkarz [straty 87R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala 131 Rekrut, 95 Konny, 44 Puszkarz [straty 131R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala 200 Rekrut
2 fala 126 Rekrut, 144 Puszkarz [straty 324R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala 126 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty 126 Och]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala 184 Ochotnik, 86 Puszkarz [straty 184 Och]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala 145 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty 145R]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala 163 Ochotnik, 107 Puszkarz [straty 163 Och]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik [straty 200Ł, 104R]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Puszkarz [straty 112R]
G4 17 200 Oprych 1 fala 105 Ochotnik, 165 Puszkarz [straty 105 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala 270 Rekrut [straty 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 115 Rekrut, 155 Puszkarz [straty 115R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 112 Rekrut, 158 Puszkarz [straty 112R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala 123 Ochotnik, 147 Puszkarz [straty 123 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 170 Konny
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 121 Ochotnik, 149 Puszkarz [straty 170K, 200WŁ, 121 Och]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Kusznik [straty 112R]
G5 24 100 Gigant 1 fala 270 Kusznik [straty 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 127 Rekrut, 143 Puszkarz [straty 200Ł, 127R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 130 Rekrut, 140 Puszkarz [straty 200Ł, 130R]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala 98 Rekrut, 172 Puszkarz [straty 98R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala 150 Konny
2 fala 85 Ochotnik, 185 Puszkarz [straty 150K, 85 Och]
G6 29 230 Oprych 1 fala 145 Ochotnik, 125 Puszkarz [straty 145 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 54 Rekrut, 145 Konny, 71 Puszkarz [straty 200WŁ, 54R]
G6 31 280 Łowca 1 fala 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty 130R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala 200 Łucznik
2 fala 72 Ochotnik, 120 Konny, 78 Puszkarz [straty 200Ł, 72 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Wyborny łucznik
3 fala 200 Łucznik
4 fala 110 Rekrut, 28 Ochotnik, 132 Puszkarz [straty 310R, 200WŁ, 200Ł, 28 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 5Obóz 8 i 9Obóz 14Obóz 20 i 21Obóz 27Obóz 32

Z Ga (191 Elitarny Żołnierz + 1 Kusznik + 8 Puszkarz), wysyłamy Generała na obóz 5, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie,
z G1 (1 fala 250 Łucznik Łucznik) oraz
z W (2 fala 127 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz, 142 Puszkarz) wysyłamy Weterana i Majora na obóz 6.

Z Gb (105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (115 Konny + 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala 194 Ochotnik, 76 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 10.

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 15.

Z Ge (2 Ochotnik + 15 Konny + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gf (18 Konny + 176 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G4.1 (1 fala 170 Konny),
z G4.2 (2 fala 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (3 fala 121 Ochotnik, 149 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Majora na obóz 22
Majora wysyłamy około 10 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala 150 Konny) oraz
z W (2 fala 85 Ochotnik, 185 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala 200 Rekrut),
z G6.2 (2 fala 200 Wyborny Łucznik),
z G6.3 (3 fala 200 Łucznik), oraz
z W (4 fala 110 Rekrut, 28 Ochotnik, 132 Puszkarz) wysyłamy, Generałów i Majora na obóz 33.
Dwie pierwsze fale można wysłać z wolnymi Generałami, jednak istnieje wtedy ryzyko że nie zdążymy.
Majora wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.