Atak z Zaskoczenia – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
 • 80 Rekrut [-80]
 • 949 Ochotnik [-949]
 • 136 Konny [-6]
 • 190 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 416 Ochotnik [-416]
 • 339 Konny
 • 215 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 391 Elitarny Żołnierz
 • 4x
 • 311 Ochotnik [-311]
 • 339 Konny
 • 215 Kusznik
 • 140 Żołnierz
 • 567 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (250) 3 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Konny, 160 Kusznik [straty: 3 Och]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (250) 5 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Konny, 121 Kusznik [straty: 5 Och]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (250) 39 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 130 Kusznik [straty: 39 Och]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (250) 33 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny, 105 Kusznik [straty: 33 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (250) 45 Ochotnik, 50 Konny, 155 Kusznik [straty: 44 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 75 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (250) 59 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Kusznik [straty: 59 Och]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (250) 48 Ochotnik, 85 Konny, 117 Kusznik [straty: 47 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (250) 48 Ochotnik, 85 Konny, 117 Kusznik [straty: 47 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Konny, 120 Kusznik [straty: 55 Och]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (250) 80 Rekrut, 70 Konny, 100 Kusznik [straty: 80R, 6K]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (250) 30 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 89 Kusznik [straty: 30 Och]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 65 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 64 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Konny, 120 Kusznik [straty: 55 Och]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (250) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 36 Konny, 164 Kusznik [straty: 49 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (250) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 32 Konny, 161 Kusznik [straty: 56 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 65 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (250) 65 Ochotnik, 185 Kusznik [straty: 63 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Kusznik [straty: 95 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5 i 6Obóz 8 i 9Obóz 11, 12, 13 i 14Obóz 18 i 19 lubObóz 16, 17, 18 i 19

Z Ga (3 Żołnierz + 72 Elitarny Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (125 Elitarny Żołnierz + 75 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (130 Elitarny Żołnierz + 45 Żołnierz + 25 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 6, czekamy 3-4 sekundy i
z W (1 fala (250) 59 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gd (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (111 Elitarny Żołnierz + 89 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Konny, 120 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gf (5 Żołnierz + 69 Elitarny Żołnierz + 126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z Gg (61 Elitarny Żołnierz + 139 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z Gh (65 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gi (70 Żołnierz + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Konny, 120 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 15.

Z Gj (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gk (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 20.

Z Gj (2 Żołnierz + 136 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gk (152 Elitarny Żołnierz + 48 Konny), wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gl (82 Żołnierz + 118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gm (40 Żołnierz + 160 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.