Atak z Zaskoczenia – Generał 250 z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 80 Rekrut [-80]
  • 951 Ochotnik [-951]
  • 136 Konny [-6]
  • 190 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (250) 3 Ochotnik, 1 Żołnierz, 86 Konny, 160 Kusznik [straty: 3 Och]
G1 2 100 Walkiria, 100 Karl 1 fala (250) 5 Ochotnik, 1 Żołnierz, 123 Konny, 121 Kusznik [straty: 5 Och]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (250) 39 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 130 Kusznik [straty: 39 Och]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (250) 33 Ochotnik, 1 Żołnierz, 111 Konny, 105 Kusznik [straty: 33 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (250) 45 Ochotnik, 50 Konny, 155 Kusznik [straty: 44 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 75 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (250) 59 Ochotnik, 1 Żołnierz, 190 Kusznik [straty: 59 Och]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (250) 48 Ochotnik, 85 Konny, 117 Kusznik [straty: 47 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (250) 48 Ochotnik, 85 Konny, 117 Kusznik [straty: 47 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (250) 55 Ochotnik, 1 Żołnierz, 74 Konny, 120 Kusznik [straty: 55 Och]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (250) 80 Rekrut, 70 Konny, 100 Kusznik [straty: 80R, 6K]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (250) 30 Ochotnik, 1 Żołnierz, 130 Konny, 89 Kusznik [straty: 30 Och]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 65 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 64 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (250) 57 Ochotnik, 1 Żołnierz, 85 Konny, 107 Kusznik [straty: 57 Och]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (250) 49 Ochotnik, 1 Żołnierz, 36 Konny, 164 Kusznik [straty: 49 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (250) 56 Ochotnik, 1 Żołnierz, 32 Konny, 161 Kusznik [straty: 56 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (250) 70 Ochotnik, 180 Kusznik [straty: 65 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (250) 65 Ochotnik, 185 Kusznik [straty: 63 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Kusznik [straty: 95 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.