Ładowanie…

Matczyna Miłość – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 353 Rekrut [-353]
  • 358 Konny [-358]
  • 125 Kusznik
  • 75 Żołnierz [-72]
  • 160 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala 200 Rekrut
2 fala 72 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 272R]
G1 2 100 Kolce 1 fala 23 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty 23R]
G1 3 200 Szary Wilk 1 fala 15 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty 15R]
G1 4 200 Szary Wilk 1 fala 15 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty 15R]
G1 5 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala 189 Konny
2 fala 28 Rekrut, 169 Konny
3 fala 75 Żołnierz, 125 Kusznik [straty 28R, 358K, 72Ż]