Matczyna Miłość – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • <2x
  • 316 Rekrut [-316]
  • 333 Konny [-333]
  • 150 Wyborny Łucznik
  • 197 Żołnierz [-76]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 234 Rekrut, 16 Żołnierz [straty: 234R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (250) 53 Rekrut, 197 Żołnierz [straty: 53R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 112 Konny
2 fala (250) 29 Rekrut, 221 Konny
3 fala (250) 100 Żołnierz, 150 Wyborny Łucznik [straty: 333K, 29R, 76Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.