Wikingowie – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 265 Rekrut [-265]
  • 153 Ochotnik [-153]
  • 200 Konny
  • 375 Łucznik [-375]
  • 200 Kusznik
  • 20 Żołnierz [-18]
  • 1 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3 wysyłamy atak na obóz 4 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (200) 2 Rekrut, 68 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (200) 122 Konny, 78 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (200) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Kusznik [straty: 27R]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (200) 20 Rekrut, 50 Konny, 130 Kusznik [straty: 20R]
G1 5 75 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (200) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 104 Kusznik [straty: 34R]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (200) 28 Łucznik, 172 Kusznik [straty: 28Ł]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (200) 63 Rekrut, 60 Konny, 77 Kusznik [straty: 60R]
G2 8 50 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (200) 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 129 Kusznik [straty: 0]
G2 9 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 37 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 122 Kusznik [straty: 37 Och]
G3 10 75 Walkiria 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G3 11 75 Huskarl 1 fala (200) 200 Kusznik [straty: 0]
G3 12 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 55 Kusznik [straty: 69R]
G4 13 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (200) 58 Łucznik, 142 Kusznik [straty: 58Ł]
G4 14 120 Huskarl 1 fala (200) 55 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 55R]
G4 15 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 89 Łucznik
2 fala (200) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 89Ł, 49 Och]
G5 16 150 Karl 1 fala (200) 200 Kusznik [straty: 0]
G5 17 150 Huskarl 1 fala (200) 47 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 47 Och]
G5 18 150 Walkiria 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G5 19 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 20 Ochotnik, 20 Żołnierz, 160 Kusznik [straty: 200Ł, 20 Och, 18Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.