Wikingowie – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • 1.009 Rekrut [-1.009]
  • 160 Ochotnik [-160]
  • 238 Konny [-38]
  • 400 Łucznik [-400]
  • 183 Wyborny Łucznik
  • 34 Żołnierz [-32]
Atakując obóz 3 wysyłamy atak na obóz 4 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (200) 48 Rekrut, 70 Konny, 82 Wyborny Łucznik [straty: 48R]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (200) 4 Rekrut, 97 Konny, 99 Wyborny Łucznik [straty: 2R]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (200) 43 Rekrut, 1 Żołnierz, 156 Wyborny Łucznik [straty: 43R]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (200) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 40 Konny, 130 Wyborny Łucznik [straty: 29R]
G1 5 75 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (200) 58 Rekrut, 60 Konny, 82 Wyborny Łucznik [straty: 58R]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (200) 60 Rekrut, 9 Żołnierz, 131 Wyborny Łucznik [straty: 60R, 7Ż]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (200) 60 Rekrut, 60 Konny, 80 Wyborny Łucznik [straty: 55R, 38K]
G2 8 50 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (200) 12 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Konny, 117 Wyborny Łucznik [straty: 12R]
G2 9 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 57 Ochotnik, 1 Żołnierz, 40 Konny, 102 Wyborny Łucznik [straty: 57 Och]
G3 10 75 Walkiria 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G3 11 75 Huskarl 1 fala (200) 17 Rekrut, 183 Wyborny Łucznik [straty: 17R]
G3 12 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 32 Ochotnik, 1 Żołnierz, 75 Konny, 92 Wyborny Łucznik [straty: 32 Och]
G4 13 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (200) 60 Rekrut, 20 Żołnierz, 120 Wyborny Łucznik [straty: 60R, 17Ż]
G4 14 120 Huskarl 1 fala (200) 90 Rekrut, 10 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik [straty: 90R, 8Ż]
G4 15 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 42 Ochotnik, 1 Żołnierz, 147 Wyborny Łucznik [straty: 200Ł, 42 Och]
G5 16 150 Karl 1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Wyborny Łucznik [straty: 85R]
G5 17 150 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 150 Wyborny Łucznik [straty: 250R]
G5 18 150 Walkiria 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G5 19 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 30 Ochotnik, 170 Wyborny Łucznik [straty: 200Ł, 200R, 29 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.