Wikingowie – Generał 250 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami (szybki atak)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 170 Rekrut [-170]
  • 129 Ochotnik [-129]
  • 200 Konny
  • 249 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
Generała puszczamy na wyznaczone obozy. Generał zniszczy po drodze inne obozy bez strat.
Atakując obóz 2 wysyłamy atak na obóz wyżej (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (250) 120 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (250) 1 Elitarny Żołnierz, 249 Kusznik [straty: 0]
G1 3 75 Huskarl, 50 Walkiria, 5 Berserker 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 4 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (MSW) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 171 Kusznik [straty: 38R]
G3 6 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 45 Konny, 140 Kusznik [straty: 35R]
G4 7 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (250) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 247 Kusznik [straty: 2R]
G4 8 120 Huskarl 1 fala (250) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 222 Kusznik [straty: 27R]
G4 9 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (250) 47 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Kusznik [straty: 47 Och]
G5 10 150 Huskarl 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Kusznik [straty: 68R]
G5 11 150 Walkiria 1 fala (MSW) 200 Konny [straty: 0]
G5 12 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (250) 82 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Kusznik [straty: 82 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.