Wikingowie – Generał 270 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami (szybki atak)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 247 Rekrut [-247]
  • 53 Ochotnik [-53]
  • 200 Konny
  • 270 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
Generała puszczamy na wyznaczone obozy. Generał zniszczy po drodze inne obozy bez strat.
Atakując obóz 2 wysyłamy atak na obóz wyżej (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 50 Konny, 170 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (270) 270 Kusznik [straty: 0]
G1 3 75 Huskarl, 50 Walkiria, 5 Berserker 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 4 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (MSW) 38 Rekrut, 10 Konny, 172 Kusznik [straty: 38R]
G3 6 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 45 Konny, 140 Kusznik [straty: 35R]
G4 7 120 Huskarl 1 fala (270) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 252 Kusznik [straty: 17R]
G4 8 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Kusznik [straty: 100R]
G5 9 150 Huskarl 1 fala (270) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 57R]
G5 10 150 Walkiria 1 fala (MSW) 200 Konny [straty: 0]
G5 11 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (270) 53 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 216 Kusznik [straty: 53 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.