Wikingowie – Generał MSW z Kusznikami (osiągnięcia)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 507 Rekrut [-507]
  • 200 Konny
  • 243 Łucznik [-243]
  • 45 Wyborny Łucznik [-45]
  • 220 Kusznik
Atakując obóz 3 wysyłamy atak na obóz 4 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).
Obozy 8 oraz 9 to połączenie: Obóz + Obóz przywódcy.
Obozy 1 oraz 2 można zniszczyć jednym atakiem.
Obozy 4 i 5 można zniszczyć jednym atakiem.
Obozy 6 i 7 można zniszczyć jednym atakiem.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (MSW) 50 Konny, 170 Kusznik [straty: 0]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 50 Konny, 170 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (MSW) 14 Rekrut, 206 Kusznik [straty: 14R]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G1 5 75 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 8 (50 Huskarl, 50 Walkiria) +
100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka
1 fala (MSW) 38 Rekrut, 10 Konny, 172 Kusznik [straty: 38R]
G3 9 (75 Walkiria) + (75 Huskarl) +
50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka
1 fala (MSW) 35 Rekrut, 45 Konny, 140 Kusznik [straty: 35R]
G4 10 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (MSW) 38 Rekrut, 182 Kusznik [straty: 38R]
G4 11 120 Huskarl 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Kusznik [straty: 40R]
G4 12 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 64 Rekrut, 156 Kusznik [straty: 264R]
G5 13 150 Karl 1 fala (MSW) 220 Kusznik [straty: 0]
G5 14 150 Huskarl 1 fala (MSW) 88 Łucznik, 132 Kusznik [straty: 88Ł]
G5 15 150 Walkiria 1 fala (MSW) 200 Konny [straty: 0]
G5 16 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (200) 155 Łucznik, 45 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 78 Rekrut, 142 Kusznik [straty: 155Ł, 78R, 45WŁ]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.