Arktyczna Eksplozja – Generał Borys z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 409 Rekrut [-409]
  • 283 Ochotnik [-283]
  • 50 Konny
  • 400 Łucznik [-400]
  • 141 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (BRS) 23 Ochotnik, 1 Żołnierz, 50 Konny, 106 Kusznik [straty: 23 Och]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (BRS) 9 Rekrut, 30 Konny, 141 Kusznik [straty: 9R]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 45 Ochotnik, 1 Żołnierz, 135 Kusznik [straty: 200Ł, 45 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 77 Ochotnik, 103 Kusznik [straty: 200Ł, 77 Och]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 68 Ochotnik, 1 Żołnierz, 111 Kusznik [straty: 200R, 68 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (BRS) 31 Ochotnik, 10 Konny, 139 Kusznik [straty: 31 Och]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 39 Ochotnik, 1 Żołnierz, 140 Kusznik [straty: 200R, 39 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.