Arktyczna Eksplozja – NUS + MGG (Agnette_K)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 216 Rekrut [-160]
  • 55 Ochotnik [-44]
  • 100 Łucznik [-100]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 179 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

NUS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Natychmiastowe Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 0]
G1 2 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 120 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (MGG) 100 Łucznik
2 fala (NUS) 60 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 100Ł, 49R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 65 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 61R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (NUS) 45 Ochotnik, 135 Kusznik [straty: 39 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 1 Elitarny Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 0]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 10 Ochotnik, 120 Kusznik [straty: 50R, 5 Och]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.