Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 7x
  • 1.412 Rekrut [-1.412]
  • 280 Konny [-280]
  • 200 Łucznik [-200]
  • 130 Wyborny Łucznik
  • 81 Żołnierz [-81]
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (200) 69 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Konny [straty: 66R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 141 Rekrut, 59 Żołnierz [straty: 141R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 50 Żołnierz [straty: 245R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 85 Rekrut, 5 Żołnierz, 110 Konny [straty: 285R, 3Ż]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 20 Rekrut, 130 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty: 200Ł, 20R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 151 Rekrut, 49 Żołnierz [straty: 151R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 49 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Konny [straty: 224R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (200) 120 Rekrut, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik [straty: 160K, 120R, 8Ż]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 160 Rekrut, 40 Żołnierz [straty: 160R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 120 Konny
2 fala (200) 70 Żołnierz, 130 Wyborny Łucznik [straty: 120K, 70Ż]