Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 + Vargus + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 772 Rekrut [-772]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 136 Konny [-120]
 • 117 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 71 Puszkarz
 • 772 Rekrut [-772]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 136 Konny [-60]
 • 117 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 71 Puszkarz
 • 311 Rekrut [-311]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 260 Konny [-120]
 • 117 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 71 Puszkarz
 • 311 Rekrut [-311]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 260 Konny [-60]
 • 117 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 71 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (VAR) 43 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Konny [straty: 43R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 53 Rekrut, 127 Konny [straty: 53R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 75R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik [straty: 138R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 50 Kusznik [straty: 69 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (VAR) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 110R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 71 Puszkarz [straty: 99R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 63 Rekrut, 117 Kusznik [straty: 63R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 120 Konny
2 fala (250) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik [straty: 116R, 120K]
lub
1 fala (MSW) 60 Konny
2 fala (250) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik [straty: 116R, 60K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 50 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 71 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz + 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 120 Konny (lub MSW 60 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.