Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 1.084 Rekrut [-1.084]
  • 161 Ochotnik [-161]
  • 221 Konny [-221]
  • 125 Kusznik
  • 164 Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (250) 44 Rekrut, 1 Żołnierz, 155 Konny, 50 Kusznik [straty: 44R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 86 Ochotnik, 164 Żołnierz [straty: 86 Och]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 175 Rekrut, 75 Żołnierz [straty: 175R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (250) 125 Rekrut, 125 Kusznik [straty: 235R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Żołnierz, 100 Konny, 74 Kusznik [straty: 75 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Żołnierz [straty: 120R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (250) 153 Rekrut, 47 Konny, 50 Kusznik [straty: 153R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 100 Konny
2 fala (250) 110 Rekrut, 75 Konny, 65 Kusznik [straty: 108R, 100K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 124 Rekrut, 126 Żołnierz [straty: 124R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 121 Konny
2 fala (250) 125 Rekrut, 1 Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 125R, 121K]