Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał MSW z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 798 Rekrut [-798]
  • 168 Ochotnik [-168]
  • 201 Konny [-201]
  • 107 Kusznik
  • 140 Żołnierz
  • 352 Rekrut [-352]
  • 56 Ochotnik [-56]
  • 285 Konny [-201]
  • 99 Kusznik
  • 201 Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 41 Rekrut, 1 Żołnierz, 178 Konny [straty: 41R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 140 Żołnierz [straty: 80R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 109 Rekrut, 111 Żołnierz [straty: 109R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MSW) 112 Ochotnik, 1 Żołnierz, 107 Kusznik [straty: 112 Och]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 56 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 83 Kusznik [straty: 56 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 żołnierz [straty: 99R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (MSW) 129 Rekrut, 1 Żołnierz, 90 Kusznik [straty: 129R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 80 Konny
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Żołnierz, 20 Konny, 99 Kusznik [straty: 100R, 80K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 109 Rekrut, 111 Żołnierz [straty: 109R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 121 Konny
2 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Żołnierz, 88 Kusznik [straty: 131R, 121K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (68 Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (132 Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 56 Ochotnik, 1 Żołnierz, 80 Konny, 83 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (114 Żołnierz, 3 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (75 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Żołnierz, 20 Konny, 99 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (110 Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 121 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Żołnierz, 88 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.