Azyl Bandytów – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 568 Rekrut [-568]
  • 159 Konny
  • 148 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 2x
  • 223 Rekrut [-223]
  • 160 Konny
  • 148 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR ANS
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 21 Rekrut, 159 Konny [straty: 21R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Konny [straty: 35R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Konny [straty: 47R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 114R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Kusznik [straty: 76R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Konny [straty: 41R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (VAR) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny [straty: 83R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (NUS) 39 Rekrut, 141 Kusznik [straty: 44R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 135 Kusznik [straty: 60R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Kusznik [straty: 47R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (ANS) 5 Rekrut) oraz
z W (2 fala (NUS) 39 Rekrut, 141 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (VAR) 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.