Azyl Bandytów – MAJ + NUS (chelom)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 243 Rekrut [-243]
  • 109 Ochotnik [-109]
  • 290 Konny
  • 123 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz
  • 179 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (270) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 227 Konny [straty: 42R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 98 Rekrut, 172 Puszkarz [straty: 98R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 25 Rekrut, 51 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny, 21 Kusznik, 35 Puszkarz [straty: 25R 51 Och]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 66 Rekrut, 15 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 88 Kusznik
[straty: 67R, 15 Och]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 10 Rekrut, 43 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Kusznik, 116 Puszkarz
[straty: 11R, 43 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3-5Obóz 6-8Obóz 9-10

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (25 Rekrut, 51 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny, 21 Kusznik, 35 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.
(straty: 25R, 51 Och)

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 66 Rekrut, 15 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 88 Kusznik) wysyłamy Nusale oraz Majora na obóz 8.
(straty: 67R, 15 Och)

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 1 Rekrut oraz
z W (2 fala (270) 10 Rekrut, 43 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Kusznik, 116 Puszkarz) wysyłamy Nusale oraz Majora na obóz 10.
(straty: 11R, 43 Och)

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.