Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał 200 z Żołnierzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 185 Rekrut [-185]
  • 200 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 145 Żołnierz [-71]


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 200 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 194 Konny [straty 5R]
G1 3 60 Kultysta 1 fala 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Konny [straty 11R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 45 Rekrut, 145 Żołnierz [straty 45R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala 54 Rekrut, 84 Żołnierz, 62 Konny [straty 54R]
G1 6 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 144 Konny [straty 55R]
G1 7 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 74 Żołnierz, 126 Konny [straty 15R, 133Ł, 71Ż]