Ładowanie…

Banici – Generał 250 z Żołnierzami i Ochotnikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 439 Rekrut [-439]
  • 707 Ochotnik [-707]
  • 234 Konny
  • 179 Wyborny Łucznik
  • 192 Żołnierz
  • 274 Rekrut [-274]
  • 329 Ochotnik [-329]
  • 352 Konny
  • 179 Wyborny Łucznik
  • 201 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (250) 75 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Konny, 59 Wyborny Łucznik [straty: 74R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (250) 25 Ochotnik, 225 Konny [straty: 25 Och]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 39 Ochotnik, 111 Konny, 100 Wyborny Łucznik [straty: 39 Och]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 48 Ochotnik, 128 Konny, 74 Wyborny Łucznik [straty: 48 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (250) 78 Ochotnik, 172 Żołnierz [straty: 78 Och]
G1 6 150 Oprych 1 fala (250) 165 Rekrut, 1 Żołnierz, 84 Wyborny Łucznik [straty: 165R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (250) 3 Rekrut, 68 Żołnierz, 179 Wyborny Łucznik [straty: 3R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 28 Ochotnik, 222 Konny [straty: 28 Och]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 52 Ochotnik, 170 Żołnierz [straty: 52 Och]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (250) 53 Ochotnik, 170 Żołnierz [straty: 53 Och]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 52 Ochotnik, 170 Żołnierz [straty: 52 Och]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (250) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 234 Konny [straty: 15R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 82 Rekrut, 168 Żołnierz [straty: 82R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 58 Ochotnik, 192 Żołnierz [straty: 58 Och]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 100R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (250) 86 Ochotnik, 164 Żołnierz [straty: 86 Och]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (250) 86 Ochotnik, 164 Żołnierz [straty: 86 Och]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (250) 102 Ochotnik, 1 Żołnierz, 147 Wyborny Łucznik [straty: 102 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 3 Rekrut, 68 Żołnierz, 179 Wyborny Łucznik) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 53 Ochotnik, 170 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 102 Ochotnik, 1 Żołnierz, 147 Wyborny Łucznik) wysyłamy Weterana na obóz 19.