Banici – Generał 270 + Borys z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.064 Rekrut [-1.064]
 • 180 Konny
 • 266 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 153 Puszkarz
 • 3x
 • 574 Rekrut [-574]
 • 352 Konny
 • 266 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 145 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala (BRS) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (270) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 75 Puszkarz [straty: 74R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (BRS) 39 Rekrut, 141 Konny [straty: 39R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (270) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 97 Puszkarz [straty: 62R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (270) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 75 Puszkarz [straty: 64R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (BRS) 68 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 68R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (270) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Puszkarz [straty: 116R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (270) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 266 Kusznik [straty: 3R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 35R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (BRS) 63 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 63R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 35R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (BRS) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny [straty: 9R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 52R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 50 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 50R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 56R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 72R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 72R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 164R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 266 Kusznik) wysyłamy MAjora na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala 63 Rekrut, 117 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.