Banici – Generał Borys z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 805 Rekrut [-805]
 • 217 Ochotnik [-217]
 • 180 Konny
 • 174 Kusznik
 • 145 Żołnierz
 • 3x
 • 457 Rekrut [-457]
 • 131 Ochotnik [-131]
 • 352 Konny
 • 174 Kusznik
 • 145 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala (BRS) 9 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Żołnierz, 98 Konny [straty: 81R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (BRS) 39 Rekrut, 141 Konny [straty: 39R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 67 Rekrut, 113 Konny [straty: 67R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (BRS) 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 30 Konny, 78 Kusznik [straty: 71R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (BRS) 68 Rekrut, 112 Żołnierz [straty: 68R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (BRS) 86 Ochotnik, 1 Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 86 Och]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (BRS) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 30 Rekrut, 1 Żołnierz, 149 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 145 Żołnierz [straty: 35R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (BRS) 63 Rekrut, 117 Żołnierz [straty: 63R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 145 Żołnierz [straty: 35R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (BRS) 9 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Konny [straty: 9R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 52R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 50 Rekrut, 130 Żołnierz [straty: 50R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 124 Żołnierz [straty: 56R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 108 Żołnierz [straty: 72R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 108 Żołnierz [straty: 72R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (BRS) 131 Ochotnik, 1 Żołnierz, 48 Kusznik [straty: 131 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala 63 Rekrut, 117 Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 131 Ochotnik, 1 Żołnierz, 48 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.