Ładowanie…

Banici – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.089 Rekrut [-1.089]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 220 Konny
 • 217 Kusznik
 • 165 Elitarny Żołnierz
 • 525 Rekrut [-525]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 352 Konny
 • 217 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 165 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 206 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 68 Kusznik [straty 71R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty 37R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 54 Kusznik [straty 55R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 44 Kusznik [straty 65R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala 88 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty 88R]
G1 6 150 Oprych 1 fala 139 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty 139R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik [straty 2R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 58R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala 85 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty 85R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 58R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty 13R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala 220 Konny [straty 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 73 Rekrut, 147 Elitarny Żołnierz [straty 73R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala 55 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz [straty 55R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala 76 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty 76R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 92R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 92R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty 100 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala 85 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 119 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 119 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 19.