Ładowanie…

Banici – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.085 Rekrut [-1.085]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 220 Konny
 • 217 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 165 Puszkarz
 • 530 Rekrut [-530]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 352 Konny
 • 217 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 165 Puszkarz
Na przywódcę z numerem 7, możemy rzucić Grad Strzał i pokonać od razu cały sektor.
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 206 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 68 Puszkarz [straty 71R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty 37R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 54 Puszkarz [straty 55R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 48 Puszkarz [straty 61R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty 91R]
G1 6 150 Oprych 1 fala 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Puszkarz [straty 129R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik [straty 2R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 60 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 60R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala 85 Rekrut, 135 Puszkarz [straty 85R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 60 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 60R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty 13R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala 220 Konny [straty 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 76 Rekrut, 144 Puszkarz [straty 76R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala 55 Rekrut, 165 Puszkarz [straty 55R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala 76 Rekrut, 144 Puszkarz [straty 76R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty 92R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty 92R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty 100 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (85 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 119 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 119 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 19.