Banici – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 467 Rekrut [-467]
 • 189 Konny
 • 165 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 125 Puszkarz
 • 3x
 • 262 Rekrut [-262]
 • 506 Konny
 • 165 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 83 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR ANS
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Na przywódcę z numerem 7, możemy rzucić Grad Strzał i pokonać od razu cały sektor.
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 161 Konny [straty: 34R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (VAR) 14 Rekrut, 181 Konny [straty: 14R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 169 Konny [straty: 26R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (VAR) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 40R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (VAR) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny [straty: 24R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (VAR) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Puszkarz [straty: 69R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (ANS) 165 Kusznik [straty: 0]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Konny [straty: 13R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Konny [straty: 9R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (VAR) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny, 20 Puszkarz [straty: 20R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Konny [straty: 9R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 180 Konny [straty: 15R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 26R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 6 Rekrut, 189 Konny [straty: 6R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Konny [straty: 25R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Konny [straty: 25R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 112 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 112R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 165 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny, 20 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 112 Rekrut, 83 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.