Ładowanie…

Banici – Generał Vargus + MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 570 Rekrut [-570]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 220 Konny
 • 217 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 247 Rekrut [-247]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 452 Konny
 • 217 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (VAR) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 52R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 41R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 60R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (VAR) 55 Rekrut, 125 Konny [straty: 55R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (VAR) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 94 Kusznik [straty: 85R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik [straty: 2R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 54 Kusznik [straty: 25R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty: 13R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 24R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 38R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Konny [straty: 10R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 100 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 54 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 19.