Na Końskim Grzbiecie – BRS + MIK (EdoAs)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 519 Rekrut [-519]
  • 152 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 140 Żołnierz [straty: 40R]
G1 2 40 Konna Amazonka, 70 Nomada 1 fala (MIK) 69 Rekrut, 131 Żołnierz [straty: 69R]
G1 3 90 Konna Amazonka, 10 Wściekły Byk 1 fala (BRS) 78 Rekrut, 102 Żołnierz [straty: 78R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (MIK) 48 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 48R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (BRS) 35 Rekrut, 145 Żołnierz [straty: 35R]
G3 6 30 Konna Amazonka, 40 Konny Łucznik 1 fala (MIK) 69 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 69R]
G3 7 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (BRS) 62 Rekrut, 118 Żołnierz [straty: 62R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (BRS) 38 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 38R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (MIK) 80 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 80R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.