Na Końskim Grzbiecie – Generał MSW z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 575 Rekrut [-575]
  • 184 Żołnierz
  • 2x
  • 284 Rekrut [-284]
  • 72 Konny
  • 90 Łucznik [-90]
  • 107 Kusznik
  • 187 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (MSW) 46 Rekrut, 174 Żołnierz [straty: 46R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (MSW) 68 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 68R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 90 Żołnierz [straty: 130R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 172 Żołnierz [straty: 48R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (MSW) 43 Rekrut, 177 Żołnierz [straty: 43R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 70R]
G3 7 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 95 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 95R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (MSW) 36 Rekrut, 184 Żołnierz [straty: 36R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (MSW) 39 Rekrut, 181 Żołnierz [straty: 39R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (56 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (28 Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generał na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 23 Rekrut, 90 Łucznik, 107 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (62 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 95 Rekrut, 125 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.