Na Końskim Grzbiecie – MGG (irngeh)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 199 Rekrut [-199]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Przesuń garnizon do G1 zanim zaczniesz atakować obóz 3.
Możesz użyć 2 MGG żeby przyśpieszyć.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2, 3 40 Nomada, 40 Strzelec +
60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec
1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 4, 5, 6 40 Konna Amazonka, 70 Nomada +
70 Nomada, 40 Włócznik Konny +
70 Nomada, 20 Katafrakt
1 fala (MGG) 10 Rekrut [straty: 10R]
G2 7 90 Konna Amazonka, 10 Wściekły Byk 1 fala (MGG) 110 Rekrut [straty: 110R]
G3 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 9, 10 60 Włócznik Konny +
80 Włócznik Konny, 120 Strzelec
1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 11 30 Konna Amazonka, 40 Konny Łucznik 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G4 12 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (MGG) 35 Rekrut [straty: 35R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.